Amburent organiseert de H(ealth) in HSE. Via een op maat gemaakte H-strategie en H-activiteiten (zowel pro- als reactief) zorgt Amburent voor een gezondere werkomgeving, beter presterende medewerkers, minder uitval en uiteindelijk een hoger rendement van een project.

Voorbeelden van H-activiteiten die Amburent kan uitvoeren zijn toolbox talks, alcohol- en drugscontroles, preventie van gehoorschade bij medewerkers, eet- en drinkadviezen.

Wij geven dit onder andere vorm via trainingen op maat >>

Volgens Amburent is gezond en betrokken personeel het kapitaal binnen een bedrijf. Beleidsvorming op het gebied van ARBO en Health verschuift hoe langer hoe meer van reactief naar pro-actief. In onze visie dient een organisatie zich door de inzet van Amburent op beide uitersten voor te bereiden; van het afhandelen van een ongeluk, tot het actief meedenken over een gezondere organisatie.

Enkele onderwerpen waarin Amburent een rol kan spelen:

–          Ziekte verzuimbeleid

–          Terugdringen ziekteverzuim

–          Uitvoeren van Arbo activiteiten

–          Beroepsziekten; het traceren van beroepsziekten.

–          Ongevallen met verzuim; begeleiding van re-integratie

–          Preventief Medisch Onderzoek

–          Keuringen: audimetrisch onderzoek

–          Re-integratie langdurig arbeidsongeschikte

–          Rookbeleid

–          Beleid alcohol, drugs en medicijnen

–          Organisatie van de bedrijfshulpverlening

–          Legionella

–          Schadelijk en hinderlijk geluid

–          Trillingen

–          Belastende gassen en dampen

–          Straling (radioactief)

–          Straling (lassen)

–          Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

–          Kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische stoffen

–          Fysieke belasting

–          Tillen en dragen

–          Duwen en trekken

–          Ongunstige lichaamshoudingen

–          Sociale veiligheid

–          Contact mogelijkheden binnen de functie

–          Emotionele belasting

–          Burn –out