In opdracht van Liander verrichten de medewerkers van Amburent veiligheidstoezicht en medische assistentie bij de uitbreiding van het energieverdeelstation Zorgvlied in Amsterdam.

De energiebehoefte van Zuidas is te vergelijken met die van een middelgrote stad. Maar dan wel één waar alle gebouwen dicht op elkaar staan en waar alle voorzieningen intensief worden gebruikt. Om het aanwezige energienet aan te sluiten op de toenemende vraag, is het noodzakelijk dat het hoogspanningsnet wordt aangepast en uitgebreid. Met de uitbreiding van het station, door middel van extra transformatoren, wordt de elektriciteitsvoorziening nu en de toekomst veilig gesteld.

De projectgrootte maakt het niet verantwoord om voor zowel veiligheid als medische ondersteuning meerdere fulltime FTE’s in te schakelen. Tegelijkertijd is er vanuit het projectmanagement behoefte aan extern toezicht op beide terreinen.
Er is dus voor Amburent gekozen, omdat zij juist voorziet in de combinatie Medic/Veiligheidskundige. Hiermee is het veiligheidskundige aspect gewaarborgd en tevens professionele medische ondersteuning gerealiseerd.

zuidas