Amburent verzorgt acute medische dienstverlening op tijdelijke locaties binnen de industrie en petrochemie. Onze gespecialiseerde medische professionals realiseren hierbij voor onze klanten een tijdsbesparing bij (zware) bedrijfsongevallen. Amburent redt levens en beperkt de gevolgschade substantieel voor mens en organisatie. Dit doen wij door middel van een driesporen beleid.

Gespecialiseerde professionals

Amburent zet ervaren en breed opgeleide verpleegkundigen in om dezelfde hulpverlening te garanderen als reguliere hulpdiensten doen. Op die wijze beschikken uw medewerkers op locatie onmiddelijk over optimale hulpverlening bij een calamiteit. Onze professionals zijn VCA gecertificeerd.

Ambulances

De ambulances van Amburent hebben een tweeledige functie. Allereerst is de professional op locatie maximaal ondersteund doordat alle materialen en middelen aanwezig zijn op de plek van een inzet. Daarnaast kan het slachtoffer tijdens een calamiteit op regie van het BHV team vervoerd worden naar de poort en overgedragen worden aan reguliere hulpdiensten. Dit verhoogt de autonomie van onze klanten in geval van calamiteiten.

Eerste Hulp post

Een volledig ingerichte post om medewerkers met klachten te kunnen behandelen. Een herkenbaar aanspreekpunt voor alles aangaande het Health beleid op locatie; de Eerste Hulp post van Amburent is een basisvoorziening die Amburent biedt aan uw medewerkers.